Zgłoś swój udział w II Forum E-biznesu „Ekspansja zagraniczna”

Udział w II Forum E-biznesu „Ekspansja zagraniczna” jest bezpłatny.

Aby dokonać zgłoszenia udziału w Forum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Po wypełnieniu formularza zostanie automatycznie wygenerowany wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie pliku .pdf – prosimy o podpisanie formularza i przesłanie go faksem na nr 22 314 14 10 lub scanem na adres: redakcja@web.gov.pl.

Uczestnicy Forum otrzymują materiały informacyjno-promocyjne oraz mają zapewniony lunch i przerwy kawowe. Liczba miejsc na Forum jest ograniczona!

Wybieram udział w Konferencji:

27 listopada 2012 roku
Warszawa (Centrum Konferencyjne Stadionu Narodowego, Narodowe Centrum Sportu - Al. Księcia J. Poniatowskiego 1),
II Forum E-biznesu "Ekspansja zagraniczna"
*

*w przypadku zaznaczenia udziału w transmisji online, która będzie realizowana na portalu www.web.gov.pl wyślemy Państwu przypomnienie o transmisji na dzień oraz na godzinę przed jej rozpoczęciem


Prosimy o wpisanie danych rejestracyjnych: